Category Archives: บริการ

คำแนะนำเพื่อความสะดวกในการใช้แอร์ชลบุรี

 

1. อย่าฉุดปลั๊กไฟ ควรจะติดตั้งปลั๊กไฟหรือเบรกเกอร์พาวเวอร์ซัพพลายของแอร์ชลบุรีให้ห่างออกจากมือลูก

2. อย่าพ่วงสายพาวเวอร์ซัพพลายของแอร์ชลบุรีกับเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น

3. ถอดปลั๊กหรือว่าปิดเบรกเกอร์พาวเวอร์ซัพพลายของแอร์ชลบุรีทุกคราวถ้าไม่เปิดใช้เป็นระยะเวลานาน ๆ

4. ห้ามตัดต่อสายไฟพาวเวอร์ซัพพลาย เนื่องจากว่าจะทำให้สายไฟเกิดความร้อนสูงจนเกิดเพลิงไหม้ได้

5. ห้ามใช้สเปรส์หรือว่าน้ำยาเคมีที่มีแรงกัดกร่อนสูงชำระล้างทำความสะอาด ควรจะใช้น้ำสบู่อ่อนๆ ผสมล้างทำความสะอาดแอร์ชลบุรีแทน

6. อย่าพ่นลมเย็นใกล้เยาวชนเป็นระยะเวลายาวนานๆ เนื่องจากจะทำให้เจ็บป่วย

7. ไม่ควรจะวางเครื่องมือใกล้ความร้อนหรือวางตู้เย็น , เครื่องต้มน้ำร้อน เครื่องอบไอน้ำใกล้กับแอร์ชลบุรี ซึ่งจะทำให้ระบบติดแอร์มีปัญหา ตัวอย่างเช่น มีหยดน้ำที่เกิดจากความร้อน หมอกควัน เปลืองไฟ

8. ห้ามจัดตั้งแอร์ชลบุรีใกล้กับที่มีการรั่วไหลของวัตถุไวไฟ เช่นว่า ก๊าซทำครัว , น้ำมันเชื้อเพลิง เพราะจะทำให้เกิดความร้อนไปกระแทกเกิดการลุกไหม้ของเปลวไฟได้ อันตรายมาก

9. ห้ามใช้แอร์ชลบุรีเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ที่ต้องการความชำนาญของอุณหภูมิ ตัวอย่างเช่น ห้องเก็บอาหาร เก็บยา หรืออื่นๆ เพราะงานประเภทนี้ต้องการควบคุมความชื้น

10. ห้ามเปิดใช้การทำงานระบบ cool/dry เป็นช่วงเวลานาน ๆ ในขณะที่ห้องมีความชื้นสูง (เกิน 80% RH) หรือไม่ก็มีการเปิดประตูพร้อมทั้งหน้าต่างทิ้งไว้เหตุเพราะจะเป็นเหตุให้ก่อเกิดหยดน้ำกุมตัวที่ตัวเครื่องมือหรือเนื้อที่ใกล้เคียงขึ้นได้

ข้อควรระวัง

1. ระบบกระแสไฟฟ้าพาวเวอร์ซัพพลายจะจำเป็นจะต้องติดตั้งฟิวส์ เพื่อจะตัดต่อระบบกระแสไฟได้โดยอัตโนมัติขณะเกิดปัญหาไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัย

2. เครื่องไม้เครื่องมือร่วมที่จะติดตั้งกับแอร์ชลบุรีทั้งสิ้นควรเป็นไปตามเกณฑ์ที่สากลนับถือและบริเวณจัดตั้งจะต้องเป็นไปอย่างนี้

– ห้ามติดตั้งแอร์ชลบุรีภายในห้องซักรีดหรือห้องก่อให้ถือกำเนิดความร้อนสูง

– จะจำเป็นต้องจัดตั้งชุดแฟนคอยล์ยูนิตของแอร์ชลบุรีให้สูงจากพื้นดิน 2-3 เมตรโดยประมาณ

– จะจำเป็นจะต้องติดตั้งปลั๊กไฟฟ้าหรือว่าเบรกเกอร์ชุดพาวเวอร์ซัพพลายให้สามารถเข้ามาถึงได้สะดวก

3. ควรจะปิดทางเข้าออกหน้าต่างให้ติดแน่นขณะเปิดใช้แอร์ชลบุรีและหากห้องของคุณไม่มีพัดลมถ่ายเทอากาศก็ควรจะเปิดประตูหรือว่าหน้าต่างบ้าง เพื่อเป็นการเพิ่มอากาศสะอาดเข้ามาภายในห้อง

4. หยุดทำการเคลื่อนย้ายหรือบูรณะแอร์ชลบุรีด้วยตนเอง ก็เพราะว่าจะทำให้ได้รับผลร้ายหรือบาดเจ็บควรให้ ช่างผู้ชำนาญปฏิบัติเท่านั้น