Category Archives: การศึกษา

แนะแนวให้รู้จักมักจี่กับการเล่าเรียน ged ได้เปรียบ!

หลังจากที่เราได้เสนอแนะให้รู้จักกับ GED ภายในบทบาทที่เข้ามีส่วนเกี่ยวกับการเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยกันแล้ว เรามาดูว่า เรียน GED นั้นมีรายละเอียดเช่นใด

ตั้งต้นคงจะหลีกเลี่ยงไม่พ้นที่ว่า ged มันหมายความว่าอะไร จริงๆแล้ว  gedเท่ากับ General Educational Development หมายความว่าการสอบที่เท่ากันกับวุฒิการศึกษาเล่าเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในไทย ตามคอร์สการเรียนของอเมริกา เป็นที่รับรองในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีภาคภาษาอังกฤษ ไม่ก็ที่เรารู้จักกันแบบอื่น อย่าง High School Diploma, Equivalent M.6, Accredited ฯลฯ

หลังจากนั้นทำยังไงถึงจะติว ged ได้อย่างนั้นหรอ จริงๆอาจจะสอบได้ตั้งแต่อายุ 16 ปีเลย ในการสอบจะให้ประลองทั้งหมด 5 ความรู้ควบคู่กัน โดยแต่ละความรู้จะมีคะแนนเต็ม 800 คะแนน ผู้สอบต้องสอบให้ได้อย่างนิดหน่อย 410 คะแนนขึ้นไป/ความรู้พร้อมทั้งได้แต้มรวม 5 ความรู้ตั้งแต่ 2,000 คะแนนขึ้นจึงจะถือว่าผ่านการทดสอบตามกติกาของหลักสูตร GED ซึ่งวิชาโดยมากที่โดนสอบนั้นจะเป็นวัตถุวิสัยซะมากกว่า เว้นแต่การเขียนเรียงความพวกนี้มุ่งเน้นจดไปเลยละ วิชาคณิตศาสตร์อีกอาจมีให้ตอบด้วยจำนวนห้วนๆตามคำเฉลยเลย

หากเราเรียบร้อยก็ก้าวเดินเข้าสมัครสอบก่อนลงสมัครจำเป็นจะต้องคิดดูให้แน่นอนเลยนะ ว่าฉันจะทดลองฉันจะก้าวย่างไปด้านหน้า แล้วก็ไตร่ตรองเลย สู้ ged ged ged ท่องจำไว้ในหัวเลย มันจะหมายถึงหนึ่งในขวัญที่ทำให้เราสามารถสอบได้ได้ทีเดียวละ มีจุดมุ่งหมายให้ทำดีกว่าไร้ความหวังให้ทำแล้วนั่งลงหยุดนิ่งต่อเลยนะ ใจเราสู้ ทุกสิ่งก็โอเคแล้วละ อิอิ

การพัฒนาสังคมพร้อมกับการผลักดันคุณภาพชีวิตของประชาชน

นอกเหนือไปจากการพัฒนาสังคมการทำงานเพื่อให้เพิ่มปริมาณเงินรายได้ซึ่งเป็นเรื่องราวเศรษฐกิจในครัวเรือนอันมีผลต่อเศรษฐกิจมหภาคแล้ว โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทุกโครงการจะเติมประเด็นของการพัฒนาสังคมพร้อมกับการช่วยเหลือคุณภาพชีวิตของประชากรเข้าไปไว้อีกด้วยเป็นสำคัญโดยระบุแนวทางให้ประชากรที่มีส่วนได้ส่วนเสียในท้องที่นั่นเองได้เข้ามาร่วมมีส่วนในการตัดสินใจด้วยตนเองตั้งแต่เริ่มทำโครงการ วิธีการนี้เป็นที่รู้จักมักคุ้นกันดีในหมู่นักพัฒนาสังคมตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เนื่องมาจากทรงเรียกวิธีการนี้ว่าเป็นการระเบิดจากข้างใน คือ ประชากรผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนั้นเป็นผู้ถือแนวทางของตัวเองเพื่อที่จะเลือกเฟ้นแนวทางการก้าวหน้าและพร้อมที่จะรับกระแสของการพัฒนาจากข้างนอกที่จะมีเข้ามาในภาคหน้า ถ้าพิจารณาถึงการปฏิบัติหน้าที่ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอย่างเจาะลึกแล้วจะแลเห็นได้ชัดว่าพระองค์ทรงใช้หลักการของการประชาพิจารณ์มานานนับเป็นเวลาหลายสิบปีก่อนจะเป็นที่รู้จักกันแพร่หลายและเริ่มกระทำกันอย่างกว้างขวาง ในขณะนี้วิธีการทำประชาพิจารณ์ของท่านนั้นเป็นแนวทางที่เรียบง่ายและตรงไปตรงมาโดยที่จะทรงชี้แจงถึงเป้าหมายพร้อมกับข้อสรุปที่จะได้จากโครงการพัฒนาสังคมกับประชากรที่มาเฝ้ารุมล้อมอยู่ ต่อจากนั้นจะทรงถามถึงความเต็มใจและกลุ่มที่จะต้องเสียสละในขณะนั้น

นอกจากเรื่องด้านเศรษฐกิจกับการยกระดับรายรับของประชาชนแล้วอีกทั้งปรากฎเรื่องราวของการพัฒนาสังคม การสร้างความแข็งแกร่งมั่นคงให้กับชุมชน การสร้างเสริมคุณภาพชีวิตในทางขององค์รวมตลอดจนเรื่องของกลุ่มจิตวิทยาวิถีชีวิตชาวไทยพร้อมกับวัฒนธรรมเช่นกัน ภายในพื้นที่พัฒนาสังคมบริเวณวัดมงคลชัยพัฒนา อ.เมือง จังหวัดสระบุรี นั้นนอกจากการชี้นำแนวความคิดใหม่ตามที่ได้เสนอไว้ทีแรกไปทำความเข้าใจทดสอบเพื่อให้เป็นแบบอย่างแล้วยังผนวกรวมทั้งเรื่องการชี้นำวิถีชีวิตชาวไทยที่ดีงามในสมัยก่อนรื้อฟื้นขึ้นมาใหม่ด้วย โดยได้พระราชทานพระราชดำริให้จัดเตรียมก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์เพื่อที่จะให้ผู้ทรงศีล สามัญชน และฝ่ายราชการได้พบปะสนทนาเปลี่ยนพัฒนาสังคมความรอบรู้และแก้ไขปัญหาของชุมชนร่วมใจไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านการหาเลี้ยงชีพและอุปสรรคในชีวิตอื่น ๆ ในลักษณะของสามประสาน บ้านเรือน วัดวา และราชการอีกด้วย ซึ่งแบบอย่างชีวิตชาวไทยในลักษณะนี้น่าจะคงทนและคุ้มครองไว้ให้คงอยู่ได้ต่อไปในสังคมประเทศไทย แนวคิดเหล่านี้ได้สะท้อนให้มองเห็นพระวิสัยทัศน์และพระสติปัญญาที่ลึกซึ้ง